O nás

O nás

Pekárna v Novém Kníně byla založena Albínem Oulehle v 30. letech minulého století. Specializovala se především na výrobu běžného pečiva – chleba, housek a rohlíků. Již v té době byla díky své kvalitě vyhledávanou pekárnou v širokém okolí. V 50. letech minulého století však byla vyvlastněna a později, když už pec na uhlí nezvládala vyšší teploty, přeměněna na výrobnu cukrářskou.

Nynější pekárna nesoucí jméno svého zakladatele vznikla v roce 1991 v původním objektu vráceném v restituci ve snaze navázat na její tehdejší tradici. Zastaralé zařízení, které socialistický státní podnik využíval po celou dobu bez významnějších investic, bylo postupně nahrazováno moderními pekárenskými technologiemi. Jako první musela být zbourána již nevyhovující původní pec, tzv. parnička, ve které se ještě topilo uhlím a nahrazena moderní pecí od firmy Revent. Po této modernizaci se odbyt zvýšil tak výrazně, že musely být instalovány další pece. Tím se kapacita pekárny mnohonásobně zvýšila a stala se významným regionálním dodavatelem zásobujícím obchody v blízkém okolí (Dobříšsko, Slapská oblast…).

Avšak i tato kapacita se ukázala jako nedostatečná. V roce 2000 pekárna zásobovala i celou řadu pražských obchodů, hotelů a významným odběratelem se stala firma Tesco. Z tohoto důvodu byla přistavěna nová výrobní hala s automatizovanými linkami  a průběžnou tunelovou pecí. Tato investice nám umožnila výrobu jak průmyslového pečiva s vysokou produktivitou práce, tak i výrobků řemeslných s vysokým podílem ruční práce.

Po roce 2005 se však začala výrazně měnit skladba našich zákazníků. Malé obchodní jednotky začali zanikat  a tím i klesat odbyt. Proto jsme se v roce 2010 rozhodli  rozšířit sortiment o mražené pečivo. Prodeje mraženého pečiva rychle rostly a s tím i investice do této oblasti. Prostory pekárny se opět rozšiřovaly o nové mrazící boxy pro skladování a šokové mražení. Byly nakoupeny nové technologie: rotační pece, technologie na zpracování odpadního tepla, zateplení celého objektu, nová linka na výrobu jemného pečiva atd. V roce 2014 jsme ukončily výrobu čerstvého pečiva a zaměřili jsme se pouze na pečivo mražené. I v současné době investujeme do rozšíření výrobních kapacit, prostor prostor expedice a zvyšování produktivity práce.
Prioritou naší pekárny je především orientace na zákazníka, spolehlivost a kvalita – atributy, které nám umožnily vyhrát nejedno výběrové řízení a stát se vyhledávanou pekárnou tak, jako kdysi pekárna Albína Oulehle. Tím ale naše cesta nekončí. Neustále sledujeme současné trendy, nové technologie, nepřetržitě se vzděláváme ve svém oboru, abychom mohli uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky.